VOG

Een justitieel verleden hoeft geen weigering te betekenen

De Verklaring Omtrent het Gedrag is tegenwoordig in heel veel gevallen nodig. Zo kan een (toekomstig) werkgever van u verlangen dat u een VOG kunt overleggen in het geval u een functie vervult of gaat vervullen waarin u werkt of gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Nagenoeg alle functies vallen tegenwoordig wel in een van deze categorieën. Daarnaast is het voor sommige functies wettelijk verplicht om (te allen tijde) een VOG te kunnen overleggen. 

Het aanvragen van een VOG is relatief eenvoudig, maar het daadwerkelijk verkrijgen van een VOG kan problemen opleveren. Wanneer u een VOG heeft aangevraagd doet de 

screeningsautoriteit Justis onderzoek naar uw justitieel verleden (“strafblad”). Indien uit het onderzoek gegevens naar voren komen dat u een strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie, kan Justis de aanvraag VOG afwijzen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat u geen enkele kans maakt op een VOG. 

Indien u een voornemen tot afwijzing heeft ontvangen of uw VOG is afgewezen is het mogelijk om daartegen een zienswijze of een bezwaarschrift in te dienen. Onze ervaren advocaten kunnen u hierin bijstaan. Neemt u gerust contact op. Wij verlenen onze bijstand in VOG-procedures op betalende basis en indien mogelijk ook pro deo.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur