Strafrecht

Eenieder wordt voor onschuldig gehouden totdat de rechter anders beslist. Een goede verdediging is uw recht.

Het strafrecht is een breed rechtsgebied waarbinnen zich zeer uiteenlopende situaties kunnen voordoen. Niet alleen bestaat er een groot aantal verschillende soorten overtredingen en misdrijven, maar ook de wijze van onderzoek, afdoening of berechting kan per zaak sterk verschillen. PleiterAdvocatuur verleent rechtsbijstand in bijna alle facetten van het strafrecht, waarbij een deskundige verdediging en aandacht voor cliënt voorop staan. 

U kunt bij ons terecht voor rechtsbijstand in onder meer de volgende soorten zaken: 

• Levensdelicten: moord, doodslag

• Geweldsdelicten: mishandeling, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, vernieling, bedreiging, stalking, brandstichting 

• Vermogensdelicten: diefstal, heling, fraude, oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, afpersing en afdreiging 

• Zedendelicten: ontucht, aanranding, incest, verkrachting 

• Drugszaken (Opiumwet): o.a. drugshandel import/export, bezit van harddrugs, hennepteelt  

• Wapenbezit / wapenhandel (Wet Wapens en Munitie) 

• Criminele organisatie 

• Ontvoering 

• Mensenhandel 

• Belediging 

• Smaad, laster

• Tul/omzetting taakstraf

• Benadeelde partij 

• Ontneming

• Jeugdstrafrecht: bijstand aan minderjarige verdachten (specialisatie Hester Pleiter)

• TBS (specialisatie Mattanja Glismeijer)

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met het strafrecht. Zo kunt u bijvoorbeeld worden aangehouden door de politie, maar kan het ook gebeuren dat u een uitnodiging ontvangt voor een verhoor bij de politie. Ook is het mogelijk dat u een strafbeschikking ontvangt of een oproep om te worden gehoord door de officier van justitie (om-zitting). Gelet op de gevolgen die een strafrechtelijke vervolging voor u kunnen meebrengen en het ingrijpende karakter van bijvoorbeeld de inzet van dwangmiddelen is het altijd raadzaam om advies en bijstand te verlangen van een ervaren strafrechtadvocaat, ook in “kleine zaken”.  

Neemt u gerust contact op.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur