Penitentiair recht

Juist voor hen wiens vrijheid is ontnomen, is de bescherming van rechten en vrijheden van fundamenteel belang.

Voor verdachten en veroordeelden in detentie in een huis van bewaring, een gevangenis of een tbs-instelling gelden de regels van het penitentiair recht. 

U kunt bij ons o.a. terecht voor rechtsbijstand in:

• Een klachtprocedure bij de Commissie van Toezicht  (bijvoorbeeld indien uw rechten zijn geschonden, u het niet eens bent met een aan u opgelegde maatregel of sanctie of bepaalde beslissingen van de directeur). 

• Een (beroeps)procedure bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming  

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur