Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht vraagt niet alleen om goede rechtsbijstand, maar ook om echte betrokkenheid, bij zowel het kind als bij de ouders

Als jongeren in aanraking komen met het strafrecht kan dat heftig zijn. Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor de ouders en omgeving. Pleiter advocatuur heeft begrip voor die situatie en hecht daarom grote waarde aan betrokkenheid. Betrokkenheid in de eerste plaats bij de minderjarige zelf, maar ook bij zijn of haar ouders/omgeving indien daar behoefte aan is.

Pleiter advocatuur verleent rechtsbijstand aan minderjarigen op alle gebieden binnen het jeugdstrafrecht. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de minderjarige is aangehouden door de politie, maar ook als de minderjarige een uitnodiging heeft ontvangen voor een verhoor bij de politie. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op!

Ook indien de minderjarige een oproep heeft ontvangen voor een TOM-zitting of een dagvaarding om bij de Kinderrechter te verschijnen kan Pleiter Advocatuur de minderjarige bijstaan. Onze bijstand wordt in veel gevallen volledig vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Minderjarigen hebben namelijk in veel gevallen recht op een gratis advocaat.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur