Huren

Huurbescherming; wie wordt er nu eigenlijk beschermd?

Bij een huurcontract voor een woning heeft u te maken met veel dwingende regels. De door de wetgever geboden bescherming van de huurder betekent dat u niet altijd mag vastleggen wat u wilt, maar ook dat u bepaalde onwettige bepalingen niet opgedrongen kan krijgen.

Een paar voorbeelden:

• Het is een verhuurder bijna niet toegestaan de huurovereenkomst op te zeggen, de wet kent maar een paar gronden.

• De huurprijs voor een bepaalde categorie woningen is aan een wettelijk maximum gebonden. Zo ook zijn er beperkingen voor service- en andere kosten. 

• Regels over wie welk onderhoud moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is kunnen niet ten nadele van de huurder worden gemaakt.

• Huurders worden weer beperkt in wat zij aan de inrichting of staat van het gehuurde mogen wijzigen.

• Hoe ver reikt de verplichting tot “herstel in oude staat” bij vertrek, zeker als de huurder vindt dat het gehuurde er juist op is verbeterd en de opvolger graag wil overnemen? 

• Rustig woongenot is een recht, maar betekent dat dan ook ongestoord woongenot bij burenoverlast?

• Hoe lang mag je een kamer (wel of niet aan een student) verhuren?

De belangen die op het spel staan in huurgeschillen zijn voor huurder en verhuurder groot, de regelingen zijn niet eenvoudig, dus is het wijs u juridisch bij te laten staan.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur