Particulieren, Arbeid

Een compliment komt niet altijd van een vriend, een terechtwijzing niet altijd van een vijand

Arbeid – particulieren

Werk neemt binnen de samenleving een centrale plaats in en de arbeidsovereenkomst is een van de belangrijkste verbintenissen die u in uw leven aangaat. Werknemers worden door de wet beschermd, onder andere om de verhoudingen tussen werkgever en werknemer in balans te houden, de werknemer voor ongevallen te behoeden en om een redelijk inkomen en arbeidsvoorwaarden te waarborgen.

Bij een conflict met uw werkgever of een dreigend ontslag is het verstandig om snel juridische bijstand te zoeken, juist om die bescherming optimaal toe te passen. Vanaf het begin zal het verloop van een conflict invloed hebben op het behoud van de arbeidsplaats of, als dat niet mogelijk is, op een goede wijze van uiteengaan, het verkrijgen van een transitie- of billijke vergoeding, in onderling overleg of via de rechter.

Voordat er sprake is van een gang naar de rechter, kunt u PleiterAdvocatuur inschakelen om u te gidsen in de onderhandelingen met uw werkgever.

De wetgeving verandert nogal en biedt zowel kansen als risico’s. Het ontslagrecht is in beweging, de wet staat nog een aantal varianten voor afspraken toe, goede begeleiding bij de keuzes daarin is onontbeerlijk. Als u al ontslagen bent maar toch het gevoel hebt dat het niet helemaal redelijk is verlopen, doet u er goed aan om de geschiedenis snel nog eens na te laten lopen op juiste toepassing van de wet. In veel ontslagzaken vervallen de rechten om de zaak bij de rechter aan te kaarten binnen twee maanden.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur