Appartementsrechten en vve

Een splitsingsakte kan juist meer splitsend uitpakken dan dat die akte eigenaren verenigt.

Als u een appartementsrecht koopt dan maakt u vanzelf deel uit van een Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is eigenaar van- en beheert – het pand waarin de gesplitste appartementen zijn opgenomen, u koopt alleen maar een gebruiksrecht van uw privégedeelte en medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Gemeenschappelijke zaken zijn bijvoorbeeld: Het trappenhuis, de lift, het dak, de garage, andere collectieve voorzieningen en mogelijk een binnentuin. De splitsingsakte regelt de rechten en plichten, het (model) splitsingsreglement de uitvoering van allerlei andere zaken. Vaak is er ook nog een Huishoudelijk Reglement met veel pagina’s kleine lettertjes. 

De kosten van het beheer, onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom worden door de appartementseigenaren gezamenlijk gedragen. De appartementseigenaren bepalen door hun stemrecht te gebruiken gezamenlijk hoe het geld van de VvE moet worden aangewend. Daarnaast kunnen de eigenaren besluiten over aanpassing van de splitsingsakte of -reglementen en is instemming van de Vereniging nodig voor een verbouwing/aanpassing of specifiek gebruik van een privé- appartement.

Nu iedereen meebetaalt aan het onderhoud en iedereen mee mag beslissen over de gezamenlijke gedeelten kunnen deze rechten en plichten tot conflicten leiden binnen een VvE. Dit kan hoog oplopen en het maakt het er niet gemakkelijker op dat het in de regel dan ook nog uw buren zijn met wie het conflict speelt. 

PleiterAdvocatuur heeft genoeg ervaring met het appartementsrecht en met Verenigingen van Eigenaren. PleiterAdvocatuur kan u adviseren over hoe te handelen bij een dreigend conflict of u bijstaan in een procedure, bij voorkeur met behoud van de burenrelatie. Daarvoor zet PleiterAdvocatuur het doorzettingsvermogen en bemiddelingskwaliteit in.

Pleiter Advocatuur

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur

Prinsengracht 697,
1017 JV Amsterdam
Telefoon: 020 – 3621591

Pleiter Advocatuur