Pleiter Advocatuur
Een compliment komt niet altijd van een vriend, een terechtwijzing niet altijd van een vijand

Arbeid

Werk neemt binnen de samenleving een centrale plaats in en de arbeidsovereenkomst is een van de belangrijkste verbintenissen die u in uw leven aangaat. Werknemers worden door de wet beschermd, onder andere om de verhoudingen tussen werkgever en werknemer in balans te houden, de werknemer voor ongevallen te behoeden en om een redelijk inkomen en arbeidsvoorwaarden te waarborgen.

Bij een conflict met uw werkgever of een dreigend ontslag is het verstandig om snel juridische bijstand te zoeken, juist om die bescherming optimaal toe te passen. Vanaf het begin zal het verloop van een conflict invloed hebben op het behoud van de arbeidsplaats of, als dat niet mogelijk is, op een goede wijze van uiteengaan, het verkrijgen van een transitie- of billijke vergoeding, in onderling overleg of via de rechter.

Voordat er sprake is van een gang naar de rechter, kunt u mij inschakelen om u te gidsen in de onderhandelingen met uw werkgever.

De Wet Werk en Zekerheid biedt zowel kansen als risico’s. Het ontslagrecht is in beweging, de wet staat nog een aantal varianten toe, goede begeleiding bij de keuzes daarin is onontbeerlijk. Als u al ontslagen bent maar toch het gevoel hebt dat het niet helemaal redelijk is verlopen, doet u er goed aan om de geschiedenis snel nog eens na te laten lopen op juiste toepassing van de wet. In veel gevallen vervallen de rechten om de zaak bij de rechter aan te kaarten binnen twee maanden.