Pleiter Advocatuur
de splitsingsakte splitst soms meer, dan dat die akte eigenaren verenigt.

Appartementsrechten en VvE

Als u een appartementsrecht koopt dan maakt u vanzelf deel uit van een Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is eigenaar van en beheert het pand waarin de gesplitste appartementen zijn opgenomen, u koopt alleen maar een gebruiksrecht van uw privégedeelte en medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelte. Gemeenschappelijke zaken zijn bijvoorbeeld: Het trappenhuis, de lift, het dak, de garage, andere collectieve voorzieningen en mogelijk een tuin. De splitsingsakte regelt de rechten en plichten, het splitsingsreglement de uitvoering van allerlei andere zaken.

De kosten van het beheer, onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom worden door de appartementseigenaren gezamenlijk gedragen. De appartementseigenaren bepalen gezamenlijk hoe het geld van de VvE moet worden aangewend door middel van het uitoefenen van hun stemrecht. Daarbij kunnen de eigenaren besluiten over aanpassing van de splitsingsakte of -reglement en is instemming van de Vereniging nodig voor een verbouwing/aanpassing of specifiek gebruik van een privé- appartement.

Nu iedereen meebetaalt aan het onderhoud en iedereen mee mag beslissen over de gezamenlijke gedeelten kunnen deze rechten en plichten tot conflicten leiden binnen een VvE. Dit kan hoog oplopen en het maakt het er niet gemakkelijker op dat het in de regel uw buren betreft.

Ik heb veel ervaring met het appartementsrecht en met Verenigingen van Eigenaren. Ik kan u adviseren over hoe te handelen bij een dreigend conflict of u bijstaan in een procedure, bij voorkeur met behoud van de burenrelatie. Daarvoor zet ik mijn doorzettingsvermogen en bemiddeling in.